Efektywnosc Energetyczna i Srodowiskowa

Dwucyfrowe obniżanie kosztów produkcji energii elektrycznej, ciepła lub zimna? Tak, ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.

O nas

Spółka PFI S.A., posiada prawo do dystrybucji innowacyjnych urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®. Wprowadza na rynek polski innowacyjną i opatentowaną technologię pozwalającą na osiągnięcie dwucyfrowych oszczędności kosztów produkcji elektrycznej, ciepła lub zimna poprzez modyfikację wody, pary lub innych cieczy oraz mediów ciekłych.

Wartości firmy.
Opierając się na takich wartościach, jak uczciwość, bezpieczeństwo, integralność, odpowiedzialność, pasja, pokora, szacunek i profesjonalizm, tworzymy prawdziwą kulturę firmową. Nasze wartości są częścią naszego DNA. Mówią o tym, kim jesteśmy, nadają kierunek, określają z kim współpracujemy, oraz definiują nasze działania.

W kierunku ekologicznej przyszłości.
Spowodowane głównie przez działalność człowieka zmiany klimatu mogą nieść katastrofalne następstwa dla życia wszystkich nas. Energetyka jest kręgosłupem światowej gospodarki. Paliwa i energię zużywamy do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, zimna oraz do procesów produkcji w przemyśle. Sposób, w jaki pozyskujemy oraz użytkujemy energię, w istotny sposób wpływa na jakość środowiska naturalnego, zdrowie oraz bezpieczeństwo obywateli.

Jednym ze sposobów, za pomocą których można w szybki i wystarczający sposób wpłynąć na to, byśmy żyli w świecie przyjaznym dla naszego zdrowia, przede wszystkim zaś dla przyszłych pokoleń, jest podwyższona sprawność energetyczna.

Inteligentne przedsiębiorstwo
Przyszedł czas, by prowadzoną przez siebie działalność poszerzyć o aspekt ekologiczny. Redukcja emisji do atmosfery oraz wody, niższe zużycie paliw, mniej gazów cieplarnianych, mniej substancji chemicznych – wszystko to składa się na inteligentne prowadzenie biznesu.

Technologia

Nasze proekologiczne urządzenia SCAT® oraz SCAT REXCIT® mają za sobą dwadzieścia lat rozwoju, testów i zastosowań w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu.

Urządzenia SCAT® oraz SCAT REXCIT® są przepływowymi modułami hydraulicznymi, zawierającymi wlot, komorę jonizacyjną i polaryzacyjną, wylot, elektronikę sterującą a także źródło zasilania. Urządzenie może posiadać otwór służący odszlamianiu i odpowietrzaniu, za pomocą którego wyłapuje substancje, powietrze, gazy i płyny o innej masie specyficznej. Zasilanie odbywa się przez kołnierz lub połączenie gwintowe.

Opatentowana metoda stosowana w naszych urządzeniach modyfikuje submolekularną strukturę wody oraz innych mediów ciekłych i gazowych. Odbywa się to na trzech poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym.

Istotą technologii jest osiągnięcie zmian energetycznych i siłowych w samej cząsteczce oraz pomiędzy cząsteczkami na dwóch stopniach:

stopień pierwszy - urządzenie SCAT® przeznaczone jest do podstawowej modyfikacji medium. Zmodyfikowane w ten sposób medium ma zmienione właściwości chemicznej i fizyczne, które osiągając żądany poziom są gotowe do finalnej modyfikacji za pomocą urządzenia SCAT REXCIT.

stopień drugi - urządzenie SCAT REXCIT® przeznaczone jest do podwyższenia pojemności energetycznej medium. Zmiana stanu atomów następuje za pomocą manipulacji cząsteczkami kwantowymi, ma miejsce pobudzenie a następnie uwolnienie nadmiaru energii, która jest następnie wykorzystywana.

Urządzenia SCAT® oraz SCAT REXCIT® są przez nas projektowane i produkowane pod konkretną technologię oraz dopasowywane do danego źródła ciepła/zimna. Dopasujemy je do wymiarów oraz konkretnych wymagań waszego układu technologicznego. Instalujemy je w gotowych układach w miejscach przeznaczenia. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i nadają się do autonomicznej i nieprzerwanej eksploatacji.

 

Zalety i efekty działanie urządzeń SCAT® oraz SCAT REXCIT®

Podnoszenie efektywności i mocy zespołu grzewczego lub chłodzącego
podniesienie zdolności cieplnej medium
podniesienie płynności medium
obniżenie ciepła parowania
przyspieszenie wymiany ciepła/zimna
całkowite usunięcie istniejących osadów
uniemożliwienie tworzenia się osadów, utleniania, korozji i kawitacji
wzmocnienie procesów sedymentacji i koagulacji
oszczędność środków chemicznych, przeciwosadowych, dyspergacyjnych oraz
biobójczych (REACH)
przedłużenie cyklu życia systemu
redukcja zużycia paliwa
redukcja gazów cieplarnianych
redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Patent: EP1941216
Certyfikat EU: CE141299091

Klienci

Duslo
Samstroje
US steel
Calex
Biotika
Chemosvit
Penta
Bytherm
Bukóza Energo