Efektywnosc Energetyczna i Srodowiskowa

Dwucyfrowe obniżanie kosztów produkcji energii elektrycznej, ciepła lub zimna? Tak, ekologicznie, w opatentowany sposób i bez nakładów inwestycyjnych.