Polski Fundusz Innowacji

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I STRATEGIA INWESTYCYJNA

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim na wczesnych stadiach rozwoju firmy.

PRZEDMIOT INWESTYCJI FUNDUSZU

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

Fundamentem strategii jest dokonywanie inwestycji w stabilniejsze małe przedsiębiorstwa i bardziej przewidywalne branże. Ok. 80% budżetu funduszu przewiduje się zainwestować w projekty innowacyjne, które już mają znaczny potencjał wzrostu wartości oraz w dojrzałe małe i średnie przedsiębiorstwa zewnętrzne, które w oparciu o dotychczasowe wieloletnie doświadczenia rynkowe opracowały nowe innowacyjne produkty w swojej branży i które mają już kompetencje (poza finansowymi) aby działać na rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu – do 20 % budżetu na inwestycje -  będą inwestycje w start’upy i projekty badawczo – rozwojowe.

POLITYKA INWESTYCYJNA:

PROCES INWESTYCYJNY:

Proces inwestycyjny rozpoczyna się z chwilą akwizycji projektu i kończy w momencie wyjścia Funduszu z inwestycji w spółkę portfelową.