Zespół

Krzysztof Maul

  • Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej specjalność Ekonomika produkcji
  • Ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze business development i działaniach komercyjnych
  • Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych technologicznie i organizacyjnie projketów do energetyki, ciepłownictwa i kogeneracji
  • Impemenetował i prowadził działania sartupów w Polsce dla spółek matek z Niemiec i Holandii.
  • Umiejętnie buduje relacje z Klientam wewnętrznym i zewnętrznym 

 

Łukasz Rybicki

Absolwent wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  • Inżynier, dyplomowany menadżer oraz certyfikowany negocjator,
  • posiada ponad 10-letnie, poparte wieloma sukcesami doświadczenie w sektorze energetycznym oraz przemysłowym,
  • posiada doświadczenie związane z implementowaniem konwencjonalnych systemów chłodzenia (chłodnie kominowe, chłodnie wentylatorowe oraz systemy transportu wody chłodzącej) dla głównych kontrahentów EPC, a także inwestorów w przemyśle chemicznym, naftowym oraz energetycznym z rynku polskiego i międzynarodowego,
  • posiada doświadczenie w rozwijaniu działalności firm w nowych gałęziach sektora przemysłowego,
  • posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami przemysłowymi na arenie międzynarodowej.