Zespół

Marian Pijarski

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - wydział handlu zagranicznego ( Szkoła Główna Handlowa ) Warszawa

 • Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu i rozwijaniu biznesu zdobyte w korporacjach w Niemczech, Polsce i Czechach
 • Kierowanie grupą spółek, zarządzanie ich celami w zróżnicowanym środowisku branżowym
 • Doświadczenie w zakresie fuzji i restrukturyzacji przedsiębiorstw o międzynarodowej strukturze kapitałowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne potwierdzone doskonałymi wynikami finansowymi prowadzonych przedsiębiorstw
 • Optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi przy realizacji wytyczonej strategii korporacyjnej i długofalowych planów wzrostu

 

Krzysztof Maul

 • Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej specjalność Ekonomika produkcji
 • Ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze business development i działaniach komercyjnych
 • Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych technologicznie i organizacyjnie projketów do energetyki, ciepłownictwa i kogeneracji
 • Impemenetował i prowadził działania sartupów w Polsce dla spółek matek z Niemiec i Holandii.
 • Umiejętnie buduje relacje z Klientam wewnętrznym i zewnętrznym 

 

Łukasz Rybicki

Absolwent wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 • Inżynier, dyplomowany menadżer oraz certyfikowany negocjator,
 • posiada ponad 10-letnie, poparte wieloma sukcesami doświadczenie w sektorze energetycznym oraz przemysłowym,
 • posiada doświadczenie związane z implementowaniem konwencjonalnych systemów chłodzenia (chłodnie kominowe, chłodnie wentylatorowe oraz systemy transportu wody chłodzącej) dla głównych kontrahentów EPC, a także inwestorów w przemyśle chemicznym, naftowym oraz energetycznym z rynku polskiego i międzynarodowego,
 • posiada doświadczenie w rozwijaniu działalności firm w nowych gałęziach sektora przemysłowego,
 • posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami przemysłowymi na arenie międzynarodowej.

Marcin Bąder

Absolwent Fizyki, Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, Chemii na Uniwersytecie Warszawskim

 • posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z zakresu nowych technologii,
 • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi różnorodne projekty, m. in. z zakresu: pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, fizyko – chemicznych badań laboratoryjnych,
 • inicjator badań związanych z pracami nad nowymi technologiami m.in. dotyczące OZE, chemii analitycznej, pomiarów fizycznych i chemicznych, prowadzonymi z uczelniami oraz instytutami naukowymi,
 • posiada doświadczenie w opracowywaniu rozwoju strategii przedsiębiorstw,  
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy krajowych i europejskich na rozwój i budowę przedsiębiorstw.