Zespół

Krzysztof Maul

  • Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej specjalność Ekonomika produkcji
  • Ponad 25 letnie doświadczenie w obszarze business development i działaniach komercyjnych
  • Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnych technologicznie i organizacyjnie projketów do energetyki, ciepłownictwa i kogeneracji
  • Impemenetował i prowadził działania sartupów w Polsce dla spółek matek z Niemiec i Holandii.
  • Umiejętnie buduje relacje z Klientam wewnętrznym i zewnętrznym